НЦПО се класира на първо място
в обявения от Агенция по заетостта, Дирекция Бюро по труда Сердика
конкурс за Мотивационно обучение
Back   HOME 14 септември 2005 г.