БУЛПРО при БТПП организира семинар на тема: “Внос и износ на стоки от и за държави извън Европейската общност ”

БУЛПРО при БТПП организират семинар на тема: “Внос и износ на стоки от и за държави извън Европейската общност” (приложена регистрационна карта и програма на семинара).

Семинарът ще се проведе на 21 септември 2005 г /сряда/ в сградата на БТПП на ул. “Парчевич” 42, зала, ет. 3.

Такса за участие 36 лв. /с ДДС/.

Цената включва: обучение, материали, кафе паузи и сандвичи.

Таксата може да се плати по банков път с/ка 1000308119, банков код 62176307 Булбанк, или в брой на касата на БТПП, ул. “Парчевич” 42, гр. София

Срок за потвърждение: до 19.09.2005г. /петък/

Желаещите да вземат участие, могат да изпратят попълнена регистрационната карта на факс: 02/987 32 09, e-mail: interorgs@bcci.bg или да потвърдят на тел: 02/987 26 31 /291

За допълнителна информация:
Диляна Славова
тел. 02/987 26 31 /291, 987 74 79

Back   HOME 31 август 2005 г.