Oбучение по системата Xpert Персонални бизнес умения

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата (НЦПО) съвместно с Института за международно сътрудничество на Сдружението на германските народни университети стартира в България обучение по системата Xpert Персонални бизнес умения.

Системата е подходяща за:

Предлаганите модули за обучение са:

Модулите се провеждат от преподаватели, които са обучени и сертифицирани от Изпитната централа на програмата Xpert в Германия.

След завършване на отделните модули и полагане на изпит обучаемите получават сертификат.

Цени на модулите:

Цената за всеки отделен модул възлиза на левовата равностойност на 150 € (с вкл. ДДС) и включва курса на обучение, учебно пособие за съответния модул и такса за явяване на изпит.

График на обучението

Повече информация можете да получите на тел. 02/981 34 19, e-mail: education@bcci.bg или в нашия офис на ул.Парчевич 42 , ет.7 в сградата на БТПП.

Back   HOME 26 август 2005 г.