Стипендия за мениджъри в Япония

Националният център за професионално обучение в системата на Българската Търговско Промишлена Палата (НЦПО, Център) в сътрудничество с Асоциацията за Презокеански Технически Стипендии (The Association for Overseas Technical Scholarship,AOTS) организира двуседмично обучение в Токио, Япония на тема “Управленска програма за корпоративен мениджмънт”.

Създадена през 1983г. ,програмата се спонсорира от Японското Министерство на Икономиката, Търговията и Индустрията и има за цел да усъвършенства управленските възможности на корпоративните ръководители на фирмите в развиващите се страни .Програмата се радва на огромен успех и международно признание вече 25 години.

Програмата цели задълбочаването на познанията на заемащите ръководни позиции относно управленските стратегии във всички мениджърски области като производство, маркетинг, финанси, управление на човешките ресурси и др. на примера на Японската икономика.

Обучението ще се проведе в Токийски Кеншу Център, като работният език ще бъде английски. С оглед по-активното участие на мениджъри от развиващите се страни, Японското правителство субсидира 75% от разходите за включване в програмата .

Таксата, дължима при одобрение на кандидатите от японска страна, е в размер на $1775 като тя включва настаняване, храна и транспорт в Япония. Участниците получават субсидия за самолетния билет и за извънредни разходи.

НЦПО, като оторизиран представител на Асоциацията за Презокеански Технически Стипендии, предоставя пълна техническа помощ при попълването и изпращането на необходимите документи за кандидатстване за стипендия по тази програма. Центърът е и организацията, провеждаща задължителния изпит за входяща оценка на нивото на владеене на английски език, цената на който е 40лв.

Лице за контакт: Павел Желев, тел. 02/981 34 19; e-mail: education@bcci.bg или в офисa на Центъра в сградата на Българската търговско промишлена палата на ул. “Парчевич” 42.

Срок за подаване на заявки: 01.09.2005г.

Back   HOME 25 август 2005 г.