Стартира процедура по договаряне на минималните осигурителни прагове

Министерството на труда и социалната политика официално стартира процедурата по договарянето на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2006 г..

Доколкото всяка българска фирма е заинтересована от балансиран подход, предлагаме да се запознаете с конкретните цифри и своевременно да изразите позицията си по минималните осигурителни прагове пред съответните браншови организации или БТПП, за да бъде взета под внимание при преговорите.

Очакваме Вашите предложения до 19 август т.г. на е-mail: ikontr@bcci.bg или факс: 987 32 09 на вниманието на г-н Александър Димитров.

Приложено можете да се запознаете с получените в БТПП материали от МТСП във връзка със стартиралата процедура.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. График за провеждане на срещите;
  2. Справка на НОИ за равнищата на праговете за периода януари-май 2005 г.
Back   HOME 18 август 2005 г.