БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Новият търговски представител на Руската Федерация в България се срещна с председателя на БТПП

“Българският и руският бизнес искат да продължат да работят съвместно!”Това каза председателят на БТПП Божидар Божинов по време на среща с новия търговски представител на Руската Федерация в България Александър Томилов. Двамата се срещнаха, за да обсъдят възможностите за засилване на икономическите взаимоотношения между България и Русия и перспективите за стимулиране на търговията между българския и руския бизнес.

Александър Томилов декларира готовността на руската страна да продължи да работи за осъществяването на контакти между руски и български предприемачи.

“Големите руски фирми вече присъстват на нашия пазар, сега трябва да помогнем на малкия и среден бизнес да установи контакти”, каза председателят на БТПП Божидар Божинов. Той също изрази готовност палатата, като най-голямата частна работодателска организация у нас, да съдейства на заинтересованите руски бизнесмени да работят с български партньори.

Двете страни ще работят за преодоляване на основните проблеми, които стоят в момента – осигуряването на транспортни коридори, някои митнически пречки и по-добро междубанково сътрудничество, стана ясно по време на срещата.

В БТПП са регистрирани 967 фирми с руско участие,от които 331 със 100% руско участие, 401 – смесени и 235 представителства.

През 2004г. двустранният стокообмен възлиза на 1 943,7 млн.щ.д., като износът е 125,0 млн. щ.д., а вносът – 1 818,7 млн.щ.д.. В сравнение с предходната година двустранният стокообмен бележи ръст от 33,8%, като увеличението при износа и вноса е съответно с 20,0% и 35,0%.

Вносът от Русия се задържа на постоянно високи равнища, главно заради доставките на енергоресурси.

В износа на България за Русия преобладават хранително-вкусовите и селскостопанските стоки, представени основно от гроздови вина, плодово-зеленчукови и месни консерви, хлебарски и сладкарски изделия, тютюни и др.. Химическата промишленост е представена основно от фармацефтиката и козметиката, в т.ч. медикаменти, пасти за зъби, бои за коса, шампоани, препарати за бръснене и др. Останалата част се падат на машините, апаратите и съоръженията, в т.ч. кари и части за тях, машини за хранително-вкусовата промишленост, електрически акумулатори, котли за централно отопление, апарати за звукова сигнализация, предпазители, прекъсвачи, кабели и др.

Около 90% от вноса от Русия формират минералните продукти и горивата – суров нефт, природен газ, ядрено гориво и каменни въглища. Останалата част от вноса се състои най-вече от суровини – вестникарска хартия, метали и изделия от тях, дървесна маса, полимери, торове и др.. Около 2% е относителният дял на изделията на машиностроенето, електротехниката и електрониката.

Back   HOME 29 юни 2005 г.