БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ИС на БТПП прие “Временни правила за работата на комисията за атестиране на РТПП/К/

На основание решение на Управителния съвет от 2.11.2004г. във връзка с чл.25, ал.1, т.10 от Устава на БТПП и на основание чл.3 от “Правилника за единната система на БТПП и регионалните палати /камари/ и за съвместните им дейности” приема “Временни правила за работата на комисията за атестиране на регионалните палати /камари/ от единната система на БТПП”.

Back   HOME 24 юни 2005 г.