БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Делегация на Търговската камара – Верчелли – Италия посети БТПП

Делегацията се водеше от председателя на Търговската камара на град Верчелли – Джовани Карло Вери, придружаван от председателя на Италианската търговска камара в България Марко Монтеки. Италианските бизнесмени се срещнаха със зам.-председателя на БТПП Цветан Симеонов

По време на визитата беше представен проекта “Търговските палати – развиващи се заедно” /“CC Growing Together”/, финансиран от Централната Европейска инициатива. Целта на посещението беше да се установи директен контакт между Българската търговско-промишлена палата и Търговската камара на Варчелли и БТПП активно да участва в бъдещи инициативи по проекта. По време на срещата двете страни се договориха да организират посещение у нас на италианска делегация от Верчелли, която да осъществи бизнес-контакти с български предприемачи. Български бизнесмени също ще имат възможност да посетят Италия за търговски обмен.

По време на визитата беше обсъдена възможността за създаване на офис - контакт пойнт - за Италианските предприемачи в някои от страните партньори по проекта.

Договорено беше да се създаде работна група за насърчаване на “бърз арбитраж” в рамките на палатите от Централната Европейска инициатива.

Двете страни ще търсят възможности за обмяна на опит и в модернизирането на търговския регистър.

През 2004 г. 5 регионални палати от България участваха в двуседмично обучение във Верчелли - Италия ,по време на което бяха запознати с дейността на търговските палати в Италия и създаването на директни контакти с други палати. В обучението се включиха представители на Хасковската, Пловдивската, Варненската, Врачанската и Ямболската палати. Започна изграждането на обща уеб страница на Палатите от ЦЕИ в сайта на Търговска камара – Верчели– www.ccfactor.it. Активира се участието на Центрове на младите предприемачи, както и създаването на контактни групи за развитие на медиацията при арбитражни спорове от страните от ЦЕИ. Създадени бяха контакти между Центрове/групи/ на жените предприемачи.

В Търговската камара – Верчелли функционира т. нар. “инкубатор за предприемачи”. Камарата организира конкурси за млади бизнесмени, които представят свои бизнес планове. Най-добрите остават да работят в камарата като получават нейната подкрепа да създадат и развият своя фирма.

Back   HOME 21 юни 2005 г.