БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


EAN-България организира семинар – въвеждане на електронен обмен на данни EDI

Въвеждане на електронен обмен на данни /EDI/ в България беше темата на семинар, организиран от EAN-България при Българската търговско-промишлена палата.

Целта на семинара беше да се запознаят българските фирми с възможностите и ползите от въвеждането на Електронния обмен на данни – EDI.

Лектори бяха от EAN-Австрия и EAN- България. Те запознаха участниците с необходимостта, възможностите и начините за въвеждане и използване на Електронния обмен на данни – EDI. Чрез този метод се предоставя на търговските партньори ефективно средство за осъществяване на бизнес.

EDI е система за предаване на структурни данни, по приет единен стандарт за съобщенията, базиран на UN/EDIFACT, от едно компютърно приложение на друго по електронен път и с минимална намеса на човека, като при това не се използват дискети, ленти, CD или други допълнителни носители. Този обмен се отнася за търговските транзакции с техните комерсиални, логистични и финансови операции. Въвеждането на EDI повишава точността на информацията и гарантира бързината на предаването й, което от своя страна спестява време и средства. Този метод може да се използва в много и различни области – транспорт, търговия, логистика, банкови операции и други. EDI може да се прилага както от големите фирми, така и от малки и средни предприятия.