БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


АОБР и синдикатите обсъдиха Обръщението на социалните партньори до политическите сили с представители на БСП

Back   HOME 20 май 2005 г.