БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Членовете на АОБР и синдикатите подписаха обръщение към участниците в парламентарните избори

Асоциацията на организациите на българските работодатели и двата национални синдиката - КНСБ и КТ “Подкрепа” - подписаха обръщение към представителите на политическите сили и участници в Избори 2005 в хотел “Шератон”.

Подписалите обръщението организации декларират съпричастност в усилията за бързо адаптиране на страната ни към европейските изисквания и привързаност към принципите на социалното партньорство, социалната пазарна икономика и европейските модели на индустриални отношения. На политическите сили – участници в Избори `2005, се предлага да се присъединят към позициите, заложени в документа, и да поемат политическа отговорност за постигането на:

Организациите, подписали документа, поемат ангажимент за сътрудничество при разясняване на съдържанието на предложените мерки, както в предизборния процес, така и в процеса на тяхната бъдеща реализация.

По време на официалната церемония по подписването на Обръщението присъстваха представители на политическите сили, депутати, членове на ръководствата на подписалите организации, медии.

“За последните 14 години ние за първи път постигаме такова споразумение”, подчерта председателят на БТПП Божидар Божинов.

Организациите на работодателите и синдикатите призоваха политиците да приемат принципите за признание и гарантиране на гражданските, социалните и икономическите права на хората и поеха ангажимент за сътрудничество в процеса на реализацията им.

Back   HOME 29 април 2005 г.