БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

към

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

И УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИ-2005

ПОДПИСАЛИТЕ ТОВА ОБРЪЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Д Е К Л А Р И Р А Т: