БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се проведе семинар “Защита на потребителя”

На 27 април 2005 г Българската търговско-промишлена палата съвместно с Министерство на икономиката, Дирекция”Защита на потребителя”проведе семинар, на който консултанти от ЕС запознаха участниците с Европейското законодателство в областта на “защитата на потребителя”, отговорностите на производителите и дистрибуторите , както и правата на потребителите при осъществяването на този процес.

В центъра на презентацията и дискусиите се поставиха въпросите за задълженията на производителите и дистрибуторите , като превентивна мярка за опазване на интересите на потребителите и тезата, че за да действа един добре функциониращ пазар трябва да са налице основните елементи на този процес, а именно : достатъчно информация, спазване на задължителните условия за безопасност на стоките, функционираща система за контрол от страна на държавата, професионалните и обществени организации.

БТПП ще се върне отново към темата на 9 и 10 май, когато ще проведе втори семинар, посветен на “защита на потребителите в София, хотел БЕСТ УСЕКТЪРН СИТИ, съвместно с бюро ТАЙЕКС на Европейската комисия – Брюксел. Програмата за семинара е публикувана в сайта на БТПП.

За повече информация и заявки следва да се обръщате към дирекция” Проекти, маркетинг и нови дейности “при БТПП, тел. 988 3482.