БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП организира семинар по разработване и управление на проекти по програми на Европейския Съюз и други международни програми

Българската търговско-промишлена палата организира семинар по разработване и управление на проекти по програми на Европейския Съюз и други международни програми. Семинарът ще се проведе на 11 май 2005 г. в гр. Пловдив, Панаирно градче, Палата 28, Заседателна зала на БТПП от 9.30 до 16.00 ч.

На семинара ще бъде представена структурирана база данни, която да даде по-пълна представа на възможностите за финансиране с грантови схеми на българските предприемачи през 2005 г. Предмет на семинара е да се даде отговор на въпросите, къде и как представителите на българския бизнес могат да открият подходящо финансиране и какви са основните изисквания за представяне на успешен проект.

Семинарът ще бъде съпроведен с визуална презентация. Всички участници ще получат материали по темата.

Желаещите да участват могат да се запознаят с програмата на семинара и да попълнят приложената регистрационна карта, като я изпратят на посочените в нея е-майл адрес или факс.