БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Академик Примаков и руски предприемачи посетиха БТПП

На 22 април /петък/ 2005 г. в 11.00 ч., в сградата на БТПП – ул.”Парчевич” 42 – София се проведе среща на ръководството на БТПП и фирми – работещи активно на руския пазар с акад. Е. М. Примаков - председател на Търговско-промишлената палата на Руската Федерация и съпредседател от руска страна на Бизнес Форум “България – Русия”. На срещата присъстваха посланикът на Русия у нас – г-н Анатолий Потапов, представители на руския бизнес.

Акценти в разговорите бяха Договорът за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, който е подписан и ратифициран от българския Парламент, но все още не е ратифициран от руска страна. Българските фирми предлагат в Договора за насърчаване и взаимна защита на инвестициите да се добави текст, като се предвиди действие от ноември 1991-ва година.

Ръководството на БТПП предложи да се ускори подписването и ратифицирането на нова междуправителствена спогодба за социално осигуряване, която да влезе в сила от 1 януари тази година. Това ще облекчи значително гражданите от едната държава, които работят на територията на другата страна, защото в противен случаи ще им се налага да плащат осигурителни вноски и в двете страни.

За да се стимулират българо-руските търговско-икономически отношения, БТПП предложи да се подпише Междуправителствена спогодба или протокол между министерствата на външните работи на двете държави за либерализиране на режима за издаване на работни разрешения и визи. В момента действа визов режим, който е усложнен и бавен, има и редица бюрократични процедури за издаване на разрешения за работа в Русия.

По време на срещата, българските представители на бизнеса, подчертаха необходимостта от усъвършенстване на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане от 1993-та година, в това число да се промени принципа на облагане на доходите на физическите лица от данъчен кредит на облагане с прогресия, съгласно чл.23 от Спогодбата.

По време на разговорите беше подчертан и факта, че след влизането на България в ЕС – 2007 г.- нашата страна ще прилага Общата система на преференции на ЕС, която включва и Руската Федерация, което представлява възможност за активизиране на връзките.

По време на разговорите беше обсъдено и предложение да се направи постоянно-действаща българска изложба в Търговския експо-център в Москва. В защита на българския бизнес, ръководството на БТПП настоя пред руските си колеги да съдействат за предоставянето на митнически преференции на българските фирми, които биха искали да участват в подобна инициатива.

От руска страна беше констатиран един положителен прецедент: след 2007-ма година България ще бъде единствената страна от ЕС, която е включена в Руската Национална схема за преференции, с което определен кръг български стоки /предимно земеделски и други стоки с по-ниска степен на преработка, в т.ч. меса, млечни продукти и други продукти от растителен и животински произход/ ползват митнически преференции в размер на от действащите мита.

По време на срещата, руската страна изрази мнение, че е необходимо да има междубанкови споразумения, за да се улеснят в още по-голяма степен разплащанията между фирмите.

Академик Примаков изрази становище, че българският бизнес не трябва да търси сътрудничество само с партньори от Москва, а могат да се търсят възможности за работа и с други руски градове, където има представителства на Руската Търговско-промишлена палата, като например Новоросийск.

В края на разговорите, председателят на БТПП – г- н Божидар Божинов покани руска бизнес делегация да посети България тази есен.