БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Български фирми ще имат възможност да получат директен достъп за контакти с “надеждни партньори”в Италия и Румъния

На 13 май /петък/ 2005 г. от 10.00 до 13.00 ч. Българската търговско-промишлена палата и Търговско- промишлената палата на Форли – Италия организират семинар в сградата на БТПП, ул. “Парчевич” 42 , заседателна зала на 3-ти етаж.

По време семинара ще бъдат представени целите и дейностите, които ще се реализират от партньорите по пилотния проект ”Икономическо развитие чрез корпоративна социална отговорност”. Темата е с приоритетно значение за Европейския съюз, която напоследък намира своето място в страните в процес на присъединяване България и Румъния.

В рамките на проекта ще бъдат определени 10 български фирми, производителки от секторите: хранително-вкусова промишленост, текстил и производство на облекла, дървообработване и мебели, строителни материали, които да участват в пилотния проект. Избраните фирми ще бъдат включени в информационния портал на Търговската палата на Форли и ще получат директен достъп за контакти с “надеждни партньори”в Италия и Румъния. Българската фирма, получила най- висока оценка чрез мониторинг, който ще се извърши от представители на бизнес организации, или независими експерти ще има възможност да посети Форли през м.октомври и да участва в среща с предприемачи от Италия, Румъния и Босна и Херцеговина с цел установяване на контакти и сътрудничество. Всички разходи по посещението във Форли – Италия ще бъдат за сметка на проекта.

Целите, задачите и дейностите по проекта ще бъдат представени от г-жа МОНИКА ФАВОТ, експерт в Палатата във Форли. Осигурен е превод на български език.

По време на семинара ще бъдат предоставени и материали.

Моля заинтересованите фирми да потвърдят своето участие до 12 май на тел. 987 26 31, вътр. 156
Дирекция”Проекти, маркетинг, нови дейности”
Боряна Първанова
Bcci_projects@bcci.bg