БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подкрепя каузата на Център “Фонд за лечение на деца“

На 6 април 2005 г. в Министерството на здравеопазването се проведе среща на представители на бизнеса и ръководството на Център “Фонд за лечение на деца“.

Целта на срещата беше да се информира бизнеса за дейността на Фонда и за възможностите и условията за дарителска дейност като израз на подкрепа за живота и здравето на българските деца. На срещата присъстваха както представители на бизнес организациите, между които и БТПП, така и представители на големи фирми, като Мобилтел, Нестле, Овергаз, Булгаргаз и др.

БТПП е съпричастна към тази нова държавно-обществена инициатива, която идва да осигури повече ред, сигурност, контрол и легитимност на дарителския процес, който до този момент беше компрометиран от някои неофициални частни инициативи.

Център “Фонд за лечение на деца” към Министерство на здравеопазването е създаден с постановление на МС, октомври месец миналата година. Центърът администрира набирането на финансови средства за подпомагане на деца до 18 години, нуждаещи се от диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършване в България. Важна законодателна мярка с оглед развитието на неговата дейност и стимулирането на благотворителността беше приемането на изменения и допълнения към Закона за корпоративното подоходно облагане /ДВ, бр.107/07.12.2004/, като в чл.35. т.20 за данъчни преференции е включен и Центърът “Фонд за лечение на деца” към МЗ.

Обръщаме се към всички наши членове, браншови организации, регионални палати и фирми с надежда за подкрепа на тази благородна кауза.

Дарителска сметка на Център “Фонд за лецение на деца”
Българска народна банка- Централно управление
Банков код: 6619661-1
Банкова сметка: 3000128907
БИН: 730201000-1

За повече информация може да се обърнете на следния адрес:
София 1000, пл. “Света Неделя”5, Център “Фонд за лечение на деца”
интернет адрес: www.cfld-bg.com
e-mail : cfld@mh.government.bg

Back   HOME 8 април 2005 г.