БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Представяне на Национален иновационен фонд и условия за кандидатстване с проекти

Българската търговско-промишлена палата съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира на 4 април 2005 г. от 16:00 ч. в сградата на БТПП – зала ет. 3, на ул. П. Парчевич 42, работна среща по повод стартирането на дейността на създаденият Национален иновационен фонд към Министерство на икономиката.

Фондът представлява финансов инструмент за подкрепа на пазарно ориентирани, научно-приложни изследвания предназначени за индустрията и предпазарно технологическо развитие. От фонда ще бъдат финансирани научно-приложни изследователски проекти и технико-икономически/предпроектни проучвания.

На срещата експерти от Агенцията ще представят Националния иновационен фонд и ще разяснят условията за кандидатстване с проекти за субсидия.

Back   HOME 31 март 2005 г.