БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Над 70 сърбски и над 100 български фирми събра БТПП на българо-сръбски бизнес форум в столицата

Над 70 сръбски и над 100 български фирми участват в българо-сръбския бизнес форум, който организира Българската търговско-промишлена палата в хотел Принцес в столицата. За да осъществят нови бизнес контакти и да разширят търговските връзки дойдоха предприемачи от различни области – хранително-вкусова промишленост, машиностроене, металургия и металообработка, селско стопанство / техника за селското стопанство, текстилна и обувна промишленост, транспортни средства, резервни части и аксесоари, хартиена и химическа промишленост.

Форумът беше открит лично от председателя на БТПП Божидар Божинов. Той пожела добър бизнес на българските и сръбски бизнесмени с думите: “Тук ходим по пари, само трябва да се научим да се навеждаме и да ги вземем! За първи път всички Балкански страни са добре разположени една към друга. Заедно преминахме добри и лоши дни на Балканите и се надявам от сега нататък да ни чакат само хубави неща. Надявам се вие бързо да станете член на ЕС, защото европейската уния е нещо по-добро, от това, което сме имали до сега. За това обаче трябва да се работи още много. Не можем да влезем в европейска уния, ако нямаме свободни граници, да се чака с дни на нашите гранични пунктове и да минаваме по пътища, които са лоши. Ние обаче имаме добра воля, добра воля има и правителството, има и средства, но не се знае, как да се разделят тези пари и затова няма нищо налице и до днес. Казвам го пред вас, защото от нас зависи, колко бързо ще се променят нещата.”

Заместник-председателя на Сръбската търговско-промишлена палата Горан Влаович каза пред участниците във форума, че Сърбия е отворена за сътрудничество, а включването й в международната интеграция и ЕС са основните й цели. “Големият брой участници тук от сръбска страна показва интерес за сътрудничество с вашите фирми,” каза още Горан Влаович.

Приветствие към присъстващите отправи и посланикът на Сърбия и Черна гора в България Чедомир Радойкович. Лично от председателя на БТПП Божидар Божинов той получи почетна грамота за особен принос в подобряване на отношенията между двете страни. Беше подписан и протокол за създаване на Бизнес клуб към двете палати.

Само за миналата година общият стокообмен между България и Сърбия и Черна гора възлиза на над 396 млн.щ.д. . Най-голям дял в износа на страната ни заема електрическата енергия, рафинираната мед и медните сплави, нефтените масла, части и принадлежности, хлебарски, тестени, сладкарски и бисквитени продукти, пластмасови и коксови изделия и др. Вносът от Сърбия и Черна гора е оглавен от продукти от желязо, оловни руди и техни концентрати, цинкови руди, пневматични гуми от каучук, соево масло, огнеопорни тухли и др.. През 2003 г. стокообменът отбелязва увеличение от 44%, като износът се е увеличил с 44%, а вносът – с 43%. През 2004 г. стокообменът отбелязва увеличение с 40%, като и износът и вносът отбелязват значително увеличение, съответно с 38% и с 55%.

Българските търговски фирмени представителства в Сърбия и Черна Гора са над 100. За 2004 г. сръбско-черногорските инвестиции в България възлизат на 0,21 млн.щ.д.

Back   HOME 30 март 2005 г.