БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП изпраща търговски представител в Кувейт

С решение на Съвета за икономически растеж от 14 септември 2004 г. бизнесорганизациите – членове на СИР и представители на държавата се договориха, при условията на публично – частно партньорство, бизнесорганизациите да направят предложение за търговски представители в определен списък държави, между които и Кувейт, а Министерството на икономиката да осигури дипломатически статут и офис на тези лица, там където има възможност за това.

Постигната беше договорка, че разходите за тези търговски представители ще се поделят между министерството и бизнесорганизациите.

По силата на тази договореност БТПП предложи за ръководител СТИВ в Кувейт г-н Аспарух Карастоянов, който беше одобрен от министерството. Съгласуван е договор между БТПП и Министерство на икономиката по повод това назначение.

По възлагане Аспарух Карастоянов ще извършва работа, свързана с представяне интересите на бизнеса в Кувейт.

Back   HOME 18 март 2005 г.