БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Бизнесът настоява частното изпълнение да се приеме до края на сегашния парламент

“Съдебната система у нас не работи и нашата цел е тя да се реформира.” Това каза председателят на БТПП Божидар Божинов по време на кръгла маса “Европейският опит в частното принудително изпълнение”, организирана от Българската търговско-промишлена палата. Българският бизнес настоява до края на мандата на 39-то Народно събрание и на сегашното правителство да бъде приет Закон за частното изпълнение.

Работодателите у нас апелират да се намери надежден способ за защита на правата на добросъвестния инвеститор, каза на срещата зам.-председателят на БТПП Владимир Пенков. Анализът на данните за междуфирмена задлъжнялост през последните години показва крещяща необходимост от приемането на Закон за частното изпълнение. Това ще бъде още една крачка за реформирането и подобряване работата на съдебната система у нас, категорични са работодателите. В противен случай фирмите няма да имат достатъчна свобода за развитие и няма да се стимулира пазарната икономика.

Изследване на Института за пазарна икономика показва, че гарантирането на изпълнението на договорите е най-големият проблем пред бизнеса, каза по време на дискусията Мартин Димитров – експерт от ИПИ. Според него въвеждането на частното изпълнение ще се отрази положително и за намаляване на рисковете от банково кредитиране. Оценката на експертите е, че държавното изпълнение в момента е неефективно и напрактика се получава обвързване между изпълнители и кредитори. Въвеждането на частното изпълнение ще повиши инвестициите, сочат анализите на експертите от института за пазарна икономика.

Председателят на икономическата комисия към НС Валери Димитров информира за наложилата се идея сегашният модел на държавно изпълнение при възстановяване на междуфирмени задължения да се запази и успоредно с него да се въведе практика на частни съдия-изпълнители. Така, според Димитров, ще се даде избор на взискателите.

Според работодателите обаче паралелното съществуване на държавно и частно изпълнение е неприемливо. Бизнесът смята, че има опасност от стимулиране на корупцията, когато става въпрос за държавно изпълнение, а частният съдия-изпълнител може да бъде независим.

По време на кръглата маса беше представен опитът на редица европейски страни. Според Елена Петкова – директор на Централния регистър за обществените залози - холандският модел е безспорен образец за частно изпълнение. Там броят на съдия-изпълнителите не е ограничен, а контролът се извършва от Кралска асоциация на частните съдия-изпълнители.

Крис Томпсън – от Агенцията за международно развитие – изрази безрезервна подкрепа на проекта за въвеждането на частни съдия-изпълнители. По думите му тази система се използва в 80% от членовете на Европейския съюз.

Председателят на икономическата комисия към НС Валери Димитров изрази пред участниците надежда, че следващата седмица проектозаконът за частното изпълнение ще се разгледа на първо четене в пленарна зала.

 
Back   HOME 17 март 2005 г.