БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-немски бизнес форум

Българо-немски бизнес форум събра немски и български фирми от различни стопански области. Събитието беше организирано от Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на германските търговско-индустриални камари и Германо-българската търговска палата. Във форума участваха 12 немски фирми в областта на строителството, химическата промишленост, консултантската дейност, дървообработване и др. Те проведоха над 110 индивидуални срещи с български предприемачи, по време на които освен чисто търговски разговори, бяха проведени и разговори за създаване на бъдещи смесени предприятия за работа в страната и в трети страни.

Германия е на първо място по внос на стоки в България за 2004 г., а по инвестиции у нас германската страна заема четвърто място. На българския пазар активно действат над 1200 германски фирми, но търговските палати и предприемачите от двете страни считат, че има още възможности за коопериране и за излизане на трети пазари. Този форум е един от поредицата такива, които Търговските палати на двете страни съвместно с Германо-българската камара в България смятат да проведат в София и в други градове в страната, за търсене имено на такива нови възможности.

Back   HOME 16 март 2005 г.