БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Кръгла маса:
“Европейският опит в частното принудително изпълнение”

На 16.03.2005 г. (сряда) от 16:30 ч. в новата сграда на БТПП - ул. Искър 9 - София, конферентна зала А, ще се проведе кръгла маса на тема “Европейският опит в частното принудително изпълнение”. Събитието се организира от Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата.

Ще се обсъждат принципите на частното принудително изпълнение, европейските практики, основните моменти в реформата на съдебната система в тази насока и общата позиция на бизнеса по реформата на принудителното изпълнение в България.

За участие в кръглата маса са поканени вносителите на Проекта за закон за частното изпълнение и за изменение на ГПК, в частта му за принудителното изпълнение, представители на бизнеса, предприемачи, посланиците на страните – членки, страните – кандидатки и на асоциираните страни на ЕС, юристи, политици и журналисти – членове на Евроклуба към БТПП.

Back   HOME 12 март 2005 г.