БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Мониторинг на проект за улесняване на транспорта и търговията в Югоизточна Европа - УТТЮЕ

Да се повиши яснотата при извършване на процедурите по граничните пунктове и да се намали корупцията в тази сфера са част от мерките, които е необходимо да се предприемат, за да се подобри работата на митническите служби и да се улесни транспорта и търговията в Югоизточна Европа. Това стана ясно по време на среща на зам.-председателя на БТПП Цветан Симеонов с консултанти от САЩ по Проект УТТЮЕ. Срещата се проведе днес – 12.03.2005г. – в сградата на БТПП – ул. “Парчевич” 42.

Проектът се финансира от Световната банка и неговото изпълнение в България и в още пет страни от Балканския регион започна през 2001 година. По време на срещата беше подчертана положителната роля, която проектът е оказал през последните години в посока подобряване дейността на митническите служби у нас.

Необходима е още по-ефективна работа за подобряване на търговията и транспорта по нашите граници, затова още по-големите очаквания са насочени към втората фаза на проекта.

Back   HOME 12 март 2005 г.