БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Отвори врати Клуб на Световния търговски център

На 10.03.2005г. в новата сграда на БТПП – ул. “Искър”9 беше открит World Trade Centre Club – Клуб на Световния търговски център.

Клубът е част от веригата аналогични клубове в над 100 страни в света, които са членове на Асоциацията на световните търговски центрове. В тях членуват основно представители на икономическите и бизнес – среди на съответните държави. Инициативата за изграждането на такъв клуб е на БТПП, която е асоцииран член на Асоциацията на Световните търговски центрове.

Клубът предоставя много добри възможности за установяване на бизнес контакти, провеждане на срещи, коктейли, тържества, в приятна атмосфера и с високо качество на услугите. Паралелно с това в залите на новата сграда на БТПП се предоставят възможности за провеждане на конференции, семинари, симпозиуми, презентации от заинтересовани фирми, банки, организации и други при конкурентни условия.

Залите са оборудвани с най-съвременна аудио- и видеотехника. Интерес за членство в клуба са проявили едни от крупните фирми и организации, които са членове и на БТПП.

Back   HOME 11 март 2005 г.