БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българска бизнес - делегация в Судан

Има възможност българска бизнес-делегация да посети Република Судан през пролетта. Това стана ясно след проведената в Българската търговско-промишлена палата презентация на възможностите за бизнес между България и Судан. На събитието присъстваха зам.-председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов, посланикът на Судан у нас – г-н Ал Азрег, търговският съветник в Суданското посолство в България – Хюсеин Фидал, Ясан Адам – административно аташе.

Много фирми от цялата страна проявиха интерес към възможностите за бизнес със суданската страна и присъстваха на презентацията.

“Търговията ни със Судан е дисбалансирана. Затова днешното представяне има за цел да заинтересува българския бизнес и българските фирми да намерят своята ниша както за внос от Судан, така и за износ на наши стоки.”Това каза при откриването на презентацията зам.-председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов.

Посланикът на Судан у нас - г-н Ал Азрег – от своя страна подчерта необходимостта от по-голям тласък в българо-суданските търговско-икономически отношения. Той изрази готовност судански представители на бизнеса да посрещнат българска бизнес-делегация и това посещение да бъде успешно. Посланикът отправи покана към българските предприемачи да посетят най-големия завод за захар в Судан, както и най-големия в света судански аграрен проект, където се произвежда най-доброкачествения памук в света. Беше подчертана възможността пред българския бизнес да се включи в земеделското производство в Судан.

България има установени официално търговско-икономически отношения между двете страни през 1957 година. През април 2002-ра година българска официална делегация подписа Търговска спогодба и Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителствата на двете страни. Бяха подчертани възможностите за сътрудничество в различни отрасли на икономиката – селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, текстилна промишленост, инженерингова дейност и търговия. Беше обсъдена възможността за участие в изпълнението на мащабни проекти в суданската страна, в това число изграждане на пътища и мостове, проектиране и изграждане на язовири, напоителни канали, системи за водоснабдяване, помпени станции, ВЕЦ, предоставяне на български технологии, обучение на судански специалисти в България.

Търговията между България и Судан има неравномерен характер с традиционно положително салдо за България. Судан заема 11-то място по обем на стокообмена с България през 2003-та година сред арабските страни. През януари – ноември 2004-та година се наблюдава 4% ръст в обема на стокообмена в сравнение със същия период на предходната година. За периода януари – ноември 2004г. е налице 6% спад в българския износ за Судан, докато вносът от суданската страна бележи 90% ръст.

Най-голям дял в износа ни за Судан през 2004-та година имат плочите от дървесни влакна – 88,4%, следван от пръти от алуминий – 1,93%, сирена и извара – 1,44%.

От Судан внасяме памук – 51,5%, непечени фъстъци – 31,2%, маслодайни семена и плодове – 9%, смоли и естествени клейове – 1,9%.

В БТПП са регистрирани 8 дружества със 100% судански капитал, 4 – смесени дружества. Палатата е създала специален сайт за арабските страни, който се попълва и актуализира своевременно от страна на посолствата – www.arab.bcci.bg.

Back   HOME 28 февруари 2005 г.