БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Турско-Българска Търговско Индустриална камара стартира работа в подкрепа на икономическото сътрудничество между двете страни

С цел да дадат своя принос за постоянно развиващите се и укрепващи през последните години търговски и икономически взаимоотношения между Република България и Република Турция, както и за да съдействат за разрешаването на възникващите проблеми посредством намирането на реално действащи решения, бизнесмените от двете страни се събраха и основаха Турско-Българска Търговско Индустриална Камара.

Турско-Българската Търговско Индустриална камара /ТБТИК/ е доброволна, независима, неправителствена бизнес организация, имаща за цел подобряване на търговските взаимоотношения между Република Турция и България. ТБТИК има за цел да подпомага своите членове, осигурявайки им бизнес услуги и консултации; да открива и създава възможности за бизнес между Турция и България; да спомогне за намаляването на трудностите и пречките, които съществуват пред развитието на бизнеса между двете страни; да съдейства за изграждането на една мрежова структура, както и за кооперирането между членовете с цел тяхната взаимна изгода; да информира членовете си посредством различни публикации и събития; да съдейства за създаването и понататъшното развитие на междуфирмените и междуведомствените контакти между съществуващите в двете страни фирми и организации; да даде своя принос за увеличаване на търговския стокообмен между Турция и България, така че през 2007 г. той да достигне 2,5 милиарда евро; да изиграе съществена роля в развитието на регионалните икономически взаимоотношения; да съдейства за разширяване на възможностите за международно икономическо сътрудничество в рамките на програмите MEDEA, PHARE, ISRA и SAPARD.

Да съдейства за разширяването на рамките на Договора за Свободна Търговия, подписан през 1999 между Република Турция и Република

Back   HOME 17 февруари 2005 г.