БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Евроклубът към БТПП навърши 5 години

Евроклубът към БТПП тържествено отпразнува навършването на петия си рожден ден. Събитието се състоя в новата сграда на Българската търговско-промишлена палата - ул. Искър 9. Символ на тържеството беше голямата торта с надпис “5 години по пътя към Европейския съюз”. Лично домакинът г-н Божидар Божинов - председател на БТПП, директорът на Информационния център към ЕС в България - г-жа Ингрид Шикова, заместник-ръководителят на мисията на Холандското посолство в България - г-жа Кармен Гонсалвес и заместник-министърът на икономиката Евгения Колданова разрязаха тортата.

Основи теми на срещата бяха приоритетите в програмата на Люксембургското председателство, по които говори г-жа Кармен Гонсалвес - заместник-ръководител на мисията на Холандското посолство в България; перспективите пред България за присъединяване към ЕС през януари 2007 г.; както и ролята на Евроклуба като инструмент за повишаване информираността на бизнеса за процеса на присъединяване към ЕС.

Евроклубът към БТПП е създаден на 10 февруари 2000 г. по инициатива на Евро Инфо Център - София с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Неговите цели са да повиши информираността на предприемачите - членове на БТПП, както и на бизнес общността като цяло, а също и на журналистите за механизма на процеса на евроинтеграция, за преимуществата и предизвикателствата пред малките и средни предприяти в процеса на присъединяване, за изискванията на европейското законодателство по отношение на качеството, безопасността и екосъобразността на стоките и за програмите и финансовите инструменти на ЕС за подпомагане на малкия и средния бизнес в процеса на интегрирането му във вътрешния пазар на ЕС

Евроклубът има за цел да допринесе за популяризирането и прозрачността на процеса на евроинтеграция и да бъде инструмент за обратна връзка на информация от бизнеса към Европейската комисия. Членове на Евроклуба са предприемачи, браншови асоциации, неправителствени организации, подпомагащи бизнеса (търговски палати, Евро Инфо Центрове, агенции за регионално развитие и др.) политици, представители на държавната и общинската администрация, директно ангажирани с процеса на евроинтеграция журналисти от националите и регионалните медии посланици и търговски представители на страните-членки, страните-кандидатки и асоциираните страни. Евроклубът има национален обхват и членовете му са от всички региони на страната.

Член на Евроклуба може да стане всеки, който е съпричастен към идеята за интегрирането на България към ЕС и изповядва европейските ценности. Членуването в Евроклуба е безплатно, а броят на членовете досега е около 700.

Back   HOME 11 февруари 2005 г.