БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Работна група ще анализира законовата и нормативна уредба в областта на инженерната инфраструктура

Българската предприемаческа камара (БПК) с подкрепата на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) създава работна група от експерти, включващи специалисти от БПК, Българската строителна камара, Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България. Работната група ще анализира съществуващата законова и нормативна уредба, свързана с инженерната инфраструктура и подготви предложения за нейното изменение и допълнение, които след обсъждане ще се внесат в държавните и общински органи.

На срещата са поканени и представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, Електроснабдяване – София, ВиК – София, Топлофикация – София и БТК – РУД София.

Първото заседание на работната група ще се проведе на 17 февруари 2005 г., от 15:00 часа в сградата на БТПП на ул. “Искър” № 9.

Back   HOME 11 февруари 2005 г.