БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Двустранна среща СЧГПРО - БУЛПРО - Градина

По инициатива на Прокомитета на Сърбия и Черна гора на ГКПП Градина се състоя двустранна среща БУЛПРО-SCGPRO. Присъстваха представители от двата прокомитета.

Бяха обсъдени следните въпроси:

В хода на разговора бяха очертани основните проблеми, в резултат на които се образуват огромните опашки от камиони по границите:

  1. От сръбска страна тове е проблемът с тегленето на камионите,
  2. От българска страна - е наличието на една лента за камиони при входа на ГКПП Калотина откъм Сърбия

Двете страни постигнаха съгласие в следните насоки:

 

Back   HOME 9 февруари 2005 г.