БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Бизнес партенариат за подизпълнителство Падуа, Италия

4-5.03.2005 г.

Евро Инфо Център-София при БТПП е партньор по пан-европейски проект за насърчаване на бизнес кооперирането между предприятия от страните-членки и страните-кандидатки на ЕС.

В рамките на този проект на 4-5 март, 2005 г. в Падуа, Италия, по време на традиционния за регион Венето панаир VenMec, се организира партенариат за бизнес партньорство и възлагане на подизпълнителство. Участници в срещата ще са над 400 фирми от Италия, Гърция, Германия, Испания, Словения, Унгария, Малта, Полша, Румъния и България.

По време на събитието по желание на участниците ще се организират двустранни бизнес срещи, които могат да се заявят предварително. Официалният език на форума е английски. Ще бъде осигурен превод от английски на италиански и обратно, а представителят на ЕИЦ-София ще помага при необходимост при превода от български на английски.

Организаторите покриват разходите за две нощувки в хотел в Падуа и осигуряват два обяда през двата дни на събитието и гала вечеря на 04.05.2005 г. Закуските са включени в хотела. Участниците в срещата трябва да покрият само разходите за транспорт и евентуално цената на допълнителна нощувка в размер от 45 до 65 евро. За желаещите БТПП може да осигури транспорт с автобус на изгодни цени.

За участие в събитието могат да кандидатстват фирми в областта на машиностроенето, металообработката и автоматиката, производители на инструменти и резервни части, фирми, специализирани в метрологията и качествения контрол в отрасъла, както и от други свързани с механиката браншове.

При желание за участие, молим да попълните приложената регистрационна форма, за предварителна заявка за двустранни срещи може да получите информация за регистрираните за участие до този момент фирми на адрес www.eu-border.net, оттам - Business in Veneto, (companies – visitor companies, host companies, request business meetings). За предварително заявяване на двустранни срещи може да се регистрирате директно или да попълните и приложения формуляр за заявяване на срещи.

Броят на участниците в събитието е ограничен (15 фирми). Краен срок за регистриране 25.02.2005 г. При интерес за заявяване на участие в събитието молим да се обърнете към Евро Инфо Център-София, тел. 9811099, 9802189, 9885067, факс – 9885067, e-mail: eic@bcci.bg, откъдето ще получите необходимите формуляри.

Back   HOME 8 февруари 2005 г.