БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Обучение по корпоративен мениджмънт
20 юни - 1 юли 2005, Токио, Япония

От 20 юни до 1 юли 2005г. в Токио - Япония ще се проведе обучиние по корпоративен мениджмънт. Организатор е Асоциацията за презокеанко техническо обучение (AOTS).

Асоциацията за презокеанско техническо обучение (AOTS) е основана през 1959 г. Асоциацията получава субсидии от Министерството на икономиката, търговията и индустрията на Япония и организира редица обучения в Япония на представители на слабо развитите държави.

Изпълнителната програма по корпоративен мениджмънт е създадена през 1983 г. и тази година ще се проведе за 23 път.

Брой на участниците в програмата: 25

Продължителност на обучението: 2 седмици

Изисквания към участниците:

Процедура за кандидатстване: Участниците трябва да изпратят следните документи до Офиса на АОТС не по-късно от 10 март 2005 г.:

Съдържание на обучението: Участниците ще бъдат разделени на няколко групи, които ще дискутират зададена от лектора тема. Лекторът ще представя примерни казуси от мениджърски стратегии, бизнес развитие на компании и т.н. След това ще се провежда цялостна дискусия с всички участници в обучението. Дискусията ще предложи на участниците възможност да споделят своя опит и да разменят мнения с участници от различни страни.

Структура на обучението: Участниците ще се запознаят с характеристиките на японските компании и актуалните практики на корпоративното управление. Тридневна учебна обиколка на японски компании ще помогне на участниците да се запознаят с актуални мениджърски практики и да обменят становища с японски партньори. Чрез дискусиите с лекторите, японските бизнесмени и помежду си участниците ще задълбочат познанията си относно корпоративната култура на всеки представител на различна държава. В края на обучението участниците ще представят своите заключения от програмата и дискусиите, които да залегнат в бъдещите им планове за действие за подобряване на управленските практики в техните организации.

Работен език на обучението ще бъде английският.

Финансови условия за участие в обучението.
Попълнените формуляри се изпращат на адрес:

AOTS HEAD OFFICE
Mr. Osamu Yoshioka, Manager
Overseas Administration Department
Scholarship Administration Department
The Association for Overseas Technical Scholarship
30-1, Senju-azuma 1-chome, Adachi-ku, Tokyo 120-8534
Japan
Tel: (81 3) 388 882 14
Fax: (81 3) 388 882 42
E-mail: oyoshi@aots.or.jp
 
За допълнителна информация:
E-mail: g.stoev@bcci.bg

Back   HOME 8 февруари 2005 г.