БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП и Кралство Мароко обмислят създаването на смесена палата

БТПП и Кралство Мароко обмислят създаването на смесена палата

Създаването на смесена търговско-промишлена палата между Българската и мароканската страни обсъдиха зам.председателят на Българската търговско-промишлена палата г-н Цветан Симеонов и Юсеф Бентиба – министър-съветник в Посолството на Кралство Мароко в България. Целта на тази инициатива е подобряването на икономическите отношения между двете страни.

През 2001-ва година е подписано споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Палатата за търговия и промишлени услуги на гр.Рабат – Мароко. В БТПП са регистрирани 7 дружества със 100% марокански капитали и едно със смесено участие.

Back   HOME 7 февруари 2005 г.