БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Среща на координаторите по партньорски проект АВС-DIHK

На 1 и 2 февруари 2005 г., БТПП бе домакин на годишната среща на координаторите по съвместния проект между Асоциацията на балканските палати - АВС и Немската търговско промишлена палата - DIHK. Присъстваха представители на търговските палати и съюзи на Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора, България, както и представителя на немската икономика в Сърбия – г-н Мартин Кнап, който от месец април ще заеме директорски пост в DIHK.

Координаторите по проекта обсъдиха предложенията на своите палати за дейности, събития и издания, които предстоят през 2005г. Амбициозните им планове включват 37 активности. БТПП предложи и пое ангажимент да организира семинар за представители на фирми на тема Европейски стандарти през месец февруари-март. Отново през март ще се проведе семинар на работната група Малки и средни предприятия на Немско-българския съвет за сътрудничество. В рамките на изложението Екопринт и Пак, 6 – 9 април БТПП ще организира Конференция за еко опаковки и еко дизайн с участие на представители от България и балканските страни.

Проектът подкрепя традиционно и възможности за обучение и осъвършенстване на персонала на палатите, членове на АВС.

БТПП предвижда да издаде с подкрепата на проекта следните печатни издания: каталог на панаирите и изложбите за 2006г./ежегодно издание/, гид на чуждестранния инвеститор в България /обновено издание/.

Коодинаторите по проекта се срещнаха и обмениха опит с представители на съвместен германо-балкански проект между Камарата на занаятчиите Кобленц, Германия и Балканската организация на МСП в Пловдив.

7 февруари 2005 г.

Back   HOME