БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП председателства делегацията на Кръглата маса на тема
“Корпоративното управление и развитие на интернет предприятията – насоки и проблеми в Европа” -
9 февруари 2005 г. в Женева.

На 9 февруари 2005 г. в Женева ще се проведе Кръгла маса на тема “Корпоративното управление и развитие на интернет предприятията – насоки и проблеми в Европа”

На 10 – 11 февруари 2005г. ще заседава работна група по развитие на предприятията и индустрията в рамките на Икономическа комисия за Европа към ООН

Корпоративното управление заема важно място в дневния ред на правителства, инвеститори и корпорации в Европа. Въпреки че липсва широко приета дефиниция на “корпоративно управление”, това безспорно е термин, който допринася за въвеждане на корекционни механизми, заздравяващи финансовия пазар в началото на последното десетилетие.

Работната група по развитие на предприятията и индустрията по време на 5-та си сесия реши да включи в работната си програма нов програмен елемент – “корпоративно управление”. Елементът на корпоративно управление набляга на индустриалното възстановяване, икономика, основана на познанието и развитието на предприятията. С оглед на това секретариятът на ИКЕ на ООН организира през м. февруари 2004 г. въвеждаща дискусия по корпоративно управление, която предложи рамките за по-нататъшно обсъждане на тази тема.

Като се базира на приноса, напрвен от избрани старши експерти по корпоративно управление от частния сектор, и коментарите по време на първоначалните обсъждания, става ясно, че ИКЕ на ООН играе важна роля при ускоряване на подобренията в практиката на корпоративното управление, което ще доведе до по-предсказуем инвестиционен климат, по-голяма корпоративна прозрачност, по-ефикасни финансови пазари и по-висок икономически растеж на европейския регион.

Очаквани резултати:

С представянето на елемента “корпоративно управление” в работната програма на Работната група страните участнички в ИКЕ на ООН се стремят да постигнат следните ключови цели:

Основната цел на Кръглата маса е да направи оценка на настоящото положение на корпоративното управление в региона на ИКЕ на ООН и да предостави начални ръководни принципи и на правителствата на държавите членки, и на корпоративния сектор по ключови въпроси от корпоративното управление. Кръглата маса ще спомогне за създаването на група от експерти от правителствата и от частния сектор, която да определи основните компоненти на корпоративния сектор за региона на ИКЕ на ООН. Кръглата маса ще бъде организирана като конструктивен диалог между експерти, представители на правителствата и висши служители от корпоративния сектор.

Очаква се Кръглата маса да обогати обективната платформа на по корпоративно управление, което ще ускори обмяната на опит и въвеждането на релевантно законодателство, принципи и насоки в корпоративния сектор.

 

 

Back   HOME 4 февруари 2005 г.