БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Мидйоркширската търговско-индустриална камара проявява интерес за сътрудничество с БТПП

Възможностите за съвместна дейност между Българската търговско-промишлена палата и Мидйоркширската търговско-индустриална камара – Великобритания бяха тема на разговор между Георги Стоев – член на ИС на БТПП и изпълнителният директор на камарата Кийт Уелтън.

По време на срещата Георги Стоев представи основните акценти в дейността на българската търговско-промишлена пала, участието и сътрудничеството й с различни международни организации. Подчертана беше и ролята на палатата за подпомагане, насърчаване и защита на стопанските интереси на своите членове и възможностите за оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на българския бизнес.

От британска страна беше подчертан интересът за разработване и участие в партньорски проекти на национално и международно ниво, както и реализирането на съвместни бизнес възможности и проекти между България и Обединеното Кралство.

Особено място в работата на Мидйоркширската камара е сигурността на информацията и системата за управление на информационната сигурност. Системата е рамка за внедряване, поддръжка и управление на сигурността на информацията в дадена организация. Камарата е разработила пакет от продукти и услуги, чиято обща цел е да се намалят инцидентите, свързани с информационната сигурност в регионалните бизнес структури.

Мидйоркширската търговско-индустриална камара е четвъртата по големина организация от този тип във Великобритания. От шест години тя присъства трайно в България чрез своето представителство, регистрирано в Русе.

Back   HOME 3 февруари 2005 г.