БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проследяване движението на стоките.
Процес и решения

На 1-ви февруари 2005 г. ЕАН – България при БТПП организира семинар на тема “TRACEABILITY. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИТЕ. ПРОЦЕС И РЕШЕНИЯ“. Семинарът ще се проведе в сградата на БТПП – Световен Търговски Център- асоцииран, гр. София ,ул. Искър, 9 . Темата е продиктувана от изискванията на Закона за храните на ЕС (Regulation 178/2002), които влязоха в сила от 01.01.2005 г. Едно от тези изисквания е всички участници по веригата на снабдяване да осигурят възможност за проследяване движението на хранителните стоки.

Целта на семинара е да запознае българските производители и търговци на хранителни стоки със стандартите EAN.UCC за стоково кодиране и баркодови маркировки и тяхното приложение за проследяване движението на хранителните стоки.

В програмата на семинара е включено представяне на изискванията на Закона за храните, начини за идентификация на стоките и процедурите за проследяване. Ще бъдат представени основните принципи и технологични решения, обхващането, съхранението и предаването на данни.

Лектор на семинара ще бъде г-н Робърт Шубенел – Изпълнителен директор на Асоциацията за стоково кодиране ЕАН Швейцария.

Поканени са фирми – членове на ЕАН България, както и фирми, работещи в областта на информационните технологии.

Семинарът е безплатен. Отправяме покана за участие и към всички останали заинтересовани лица и фирми.

Покана за участие в семинара (.doc)
Програма на семинара (.doc)
Регистрационна карта (.doc)
Back   HOME 24 януари 2005 г.