БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП и Регионалния съвет на провинция Енна- Италия стартираха проект за подпомагане на малкия и среден бизнес в България

От българска страна партньори на проекта са Българската търговско-промишлена палата, която е и национален координатор и Регионалните търговско-промишлени палати в Добрич, Ямбол и Враца. Инициативата е съвместна и с Евро инфо-център – София.

Проектът е на стойност 95 хил. евро и се финансира по италианския Закон 84 “Подпомагане на връзките с Балканските страни” с финансовата подкрепа на италианското Министерство на външните работи. Съфинансиращи организации са Регионалните съвети на Сицилия и провинция Ена.

Цели на проекта са да се съживи икономическата система у нас и да се подкрепят местните власти, които са в икономическия сектор. Да се подобри координацията между търговските палати и публичната администрация чрез изграждане на партньорска мрежа, като за целта се укрепи капацитета на палатите чрез няколко модулни обучения на персонала и в структурата на търговските палати се създадат специални Обслужващи центрове.

Проектът започва този месец и трябва да завърши през юни 2006-та година. В него могат да участват държавни и частни мениджъри. Има няколко фази: създаването на мрежа между българските търговски камари в София, Ямбол, Добрич и Враца; анализ на слабостите на местната администрация у нас; обмен на ноу-хао и “добри практики” между Италия и България.

В четирите палати ще бъдат създадени обслужващи фирмите центрове. В третата фаза на проекта се предвижда организирането на семинари – “Административни услуги за малките и средни предприятия” за фирми, работодателски организации и държавни служители.

Освен в България, част от обучението ще бъде изнесено и в Италия. През цялото време на проекта ще се извършва мониторинг и контрол на всички извършени дейности.

Според италианските партньори проектът има за задача да покаже на държавната администрация и на икономическата система у нас, нуждата да се помогне не само на чуждите инвестиции, но и да се изгради климат за производствената система на България. Така ще се покаже ясно на българската администрация, че тя всъщност има много важна роля в икономическата реалност на страната.

“Проект “Елиос” е продължение на твърдата и принципна позиция на БТПП, да се изгражда благоприятна икономическа среда за всички участници и инвеститори, без да има специално обслужване – както все още има по Закона за чуждестранните инвестиции. “ Това каза при представянето на проекта заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов. “Искаме администрацията да работи и да обслужва добре и малките инвеститори. БТПП и досега има много оживени връзки с Италия - главно със северна и централна Италия. За първи път ще имаме възможността да развиваме по-задълбочени отношения с една провинция, която не е от най-развитите в Европа, но чийто опит може би по-лесно ще се пренесе в България. “

Back   HOME 12 януари 2005 г.