БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Фирмите в София-град и София-област се обслужват от БТПП

По повод постъпили запитвания БТПП информира, че фирмите със седалище София град и София област се обслужват от БТПП. Техните представители участват пряко в ръководните органи на палата. Това обезмисля създаването на дублиращи институции като Софийска палата – град или Палата на Софийска област и др. подобни.

Водещата швейцарска фирма в областта на сертификации SGS не констатира организационната необходимост нито финансовата обоснованост за такива допълнителни структури с цел по-добро обслужване на фирмите.

Въведената система за качество ISO 9001:2000 потвърди функциите и дейността на БТПП.

Основните усилия са насочени към подпомагане на фирмите в този предприсъединителен период за повишаване на тяхната конкурентоспособност, адаптивност и за увеличаване на износа. Други важни приоритети за БТПП са да работи за облекчаване на административния режим, регламентиране дейността на браншовите съюзи със закон и подобряване на инфраструктурата в страната.


Back   HOME 28 декември 2004 г.