БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Обръщение
на Общото събрание
на Асоциацията на балканските палати – АВС
до правителствата на техните страни
София, 8 декември, 2004 г.

Асоциацията на балканските палати по време на 10-годишния период на своето съществуване се доказа като един от основните поддръжници на икономическото сътрудничество в региона, по-специално в контекста на разширяването на ЕС.

Палатите, членове на АВС са не само представители на бизнес обществото на Балканите, но и говорители на предприемачите от региона. Като представителна организация от балкански палати, АВС прилага гъвкави подходи за подпомагане на икономическото развитие на региона в съответствие с новата обстановка и промени в бизнес средата на Балканите.

Новото членство на Кипър в ЕС, предстоящото присъединяване на България и Румъния и очакваните преговори за влизането на Турция в ЕС, очертават новите тенденции в развитието на региона и съответно – новите приоритети на палатите, членове на АВС. Успешната интеграция на балканските предприемачи в ЕС е от първостепенна значимост за АВС.

За да се продължи и засили този процес, ние, председателите и представители на търговските палати/съюзи на палати от Балканските страни по случай Общото събрание на Асоциацията на Балканските палати /АВС/, проведено в София на 8 декември 2004г., се споразумяхме за следните предложения и решения:

Постигането на тези цели изисква постоянни и упорити усилия от страна на палатите/съюзите, членове на АВС, за да продължат Балканите да бъдат район на стабилност и да просперират балканските страни, да са подготвени да се справят с предизвикателства и да се възползват от възможностите, които предоставя бъдещото членство в ЕС.

Подписано от председателите на търговско-промишлените палати-членки на Асоциацията на търговските палати

Back   HOME 21 декември 2004 г.