БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП предупреждава за случаи на нарушаване на добрите търговски практики

Настоящата информация цели да изостри бдителността на фирмите по отношение на зачестилите случаи на нарушаване на добрите търговски практики на пазара на услуги.

В Българската търговско-промишлена палата постъпиха значителен брой оплаквания от организации и фирми от поведението на австрийската фирма Construct Data AG. Фирмата е издател на т. нар. FAIR Guide – каталог, съдържащ информация за панаири и изложения, рекламиран от издателя си като мощно средство за привличане на клиенти и бизнес партньори от цял свят.

Схемата, по която Construct Data AG действа, е бланкетна. Фирмата “засипва” (обикновено по електронна поща) набелязаните жертви с примамливи оферти за вписване (регистрация) в каталога, като чрез двусмислени и неясни формулировки оставя у получателя впечатлението, че вписването е безплатно. Едва след получаване на фактура за сума от порядъка на 1000 евро, попълнилите регистрационната форма лица забелязват последния абзац с дребен нечетлив шрифт. Именно той указва задължението за плащане, необосновано краткия срок за евентуален отказ от регистрация., компетентния при спорове съд и други неизгодни условия. В случай, че не последва плащане, фирмите започват да получават напомнителни писма, съдържащи заплаха, че Construct Data AG ще потърси правата си по съдебен ред. Обръщаме внимание на обстоятелството, че към настоящия момент не са ни известни данни за дела, заведени от Construct Data AG срещу фирми – “длъжници”.

В БТПП постъпи информация от Deutsche Messe AG, че Областният съд в град Кемниц е приел наличието на намерение за заблуждение в офертите, съставени от фирма Construct Data AG. За това съдът е решил, че не е възникнало право на иск на фирмата Construct Data AG към клиента, който е подписал формуляра – молба.

Независимо от горното БТПП съветва фирмите да полагат подписа си върху форми за регистрация, оферти или други сходни формуляри, само в случай, че внимателно са се запознали с целия текст, същият е четлив, а съдържанието – недвусмислено.

Back   HOME 26 ноември 2004 г.