БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Курсове за бизнеспланиране

На 15 ноември 2004 г. (понеделник) в Русенската търговско-индустриална камара и в клона на Националния център за професионално обучение в системата на БТПП (НЦПО) официално стартира серия от тридневни курсове за обучение по бизнес планиране, които ще се проведат в цялата страна.

Курсът е по заявка на БТК. Крайната цел на курса е обучаемите да бъдат научени сами да подготвят свой бизнес план, с който да кандидатстват за стартиране на собствен бизнес. БТК е сред малкото компании в страната, които подхождат професионално към преквалификацията на служителите.

Изборът от страна на БТК на НЦПО е в резултат на качеството на предлаганото обучени и на възможностите за последващи консултации с експерти на палатите/камарите и за срещи с успели предприемачи.

Не случайно старта на серията от курсове е в Русенската търговско-индустриална камара, която е първата камара в страната и е създадена по англо-саксонски тип още през 1890 г. Една от нейните основни дейности, освен защитата на бизнеса, е било професионалното обучение и се счита за родоначалник на традициите в тази област.

Back   HOME 12 ноември 2004 г.