БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се XXXI Общо събрание на БТПП

На 2 ноември се проведе XXXI общо събрание на БТПП. Председателят на Палатата Божидар Божинов представи отчет за периода 1999 – 2003 г.

Отчетният период отбелязва разширен диалог с държавните институции в защита на интересите на бизнеса. С участието на Палатата - на ръководно и експертно ниво, са разработени нови нормативни актове, направени са подобрения на данъчните закони; приет е Законът за ограничаване на административните процедури, за прозрачност на обществените поръчки, за обслужване на едно гише и много други. Реализирана е идеята на Палатата за създаване на Съвет за икономически растеж.

През отчетния период се създава Съветът на браншовите организации, Националният център за професионално обучение, Информационният център за електронна търговия. Българо-баварският център по управление на качеството заработва като самостоятелно юридическо лице и осъществява дейност в областта на консултациите, сертификацията и обучението.

На базата на постъпилите в Палатата годишни счетоводни отчети ежегодно се изготвя класация на фирмите по основни финансови показатели. Учреди се награда на БТПП “Статуетка Хермес” и плакет, които се връчват всяка година на водещи фирми и холдинги.

В международен план се активизира сътрудничеството с Европалати по проекти и програми. Европейската комисия избра БТПП за организация-домакин на Евро Инфо Център – София, който е координатор на националната мрежа ЕИЦ, осъществяваща подготовка на фирмите за предстоящото присъединяване към ЕС. Създаден е Евроклуб, в който членуват 450 представители на институции, дипломатическия корпус, фирми и медии.

БТПП разшири диапазона от услуги, като ежедневно обслужва около 400 представители на фирми.

Отвори врати новата сграда на Палатата на ул. Искър, 9, при запазване на финансовите активи на БТПП. Тя предлага модерни офиси и конферентни зали, както и предоставяне на бизнес услуги.

Тези и много други инициативи бележат още един общественополезен период в дейността на Палатата

На Общото събрание членовете на БТПП подкрепиха становището, че само модерното пазарно стопанство, основаващо се на частната собственост, свободната инициатива, лоялната конкуренция и конструктивния диалог с държавните органи могат да променят българската икономика и да я доближат до прогресивно развиващата обединена Европа. Ускоряването на икономическия растеж на страната ще бъде възможен чрез оптимизиране на данъчния и осигурителен режими, чрез намаляване на преките данъци, ограничаване на административните регулативни режими, регламентиране на балансирани отношения между работниците и служителите.

Делегатите на Общото събрание приеха обръщение, което ще бъде изпратено на президента на Република България Георги Първанов, председателя на Народното събрание Огнян Герджиков, министър-председателя Симеон Сакскобургготски и парламентарните политически сили.

Общото събрание избра Управителен съвет от 74 членове. Божидар Божинов беше преизбран за председател на Палатата с трети мандат. Изпълнителният съвет включва Цветан Симеонов, Владимир Пенков и Георги Стоев – досегашни членове и Красимир Дачев и Тодор Стайков – нови членове.

Ако трябва накратко да се оцени дейността на Палатата през последните пет години, това е запазване на лидерската позиция както сред българския бизнес, така и в международен план; авторитет пред държавните институции и независимост от тях и от политическите сили; финансова независимост, стабилност и предвидимост, винаги в услуга на членовете.

 

Back   HOME

10 ноември 2004 г.