БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар:
"Съвременни методи за управление на хотелите"

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - "Съвременни методи за управление на хотелите ".

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 8 и 9 ноември 2004 ( понеделник и вторник ) в сградата на БТПП, на ул. Парчевич 42, София 1000, в залата на 4-ти етаж.

Продължителност: 9:30 - 16:30

Съдържание:

  1. Аспекти на съвременното управление на хотелите.
  2. Вътрешна организация на обслужането на хотелите.
  3. Как да изградим успешна маркетингова и рекламна политика?
  4. Промени и тенденции в правната уредба в туризма

Лектор: Славе Бързанов - мениджър хотел "Мура" - Боровец

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на E-mail: education@bcci.bg

За повече информация: www.education-bulgaria.org

Таксата за семинара в размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на:
НЦПО 1000 388 618
банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.

Back   HOME 29 октомври 2004 г.