БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП стартира участието си в проект "HERMES"

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с партнъори от Гърция, Турция, Кипър и Германия, започна осъществяването на дейностите по проект "Hermes".

Основната цел на проекта е обмяна на опит и повишаване на капацитета на участващите страни по отношение на квалификацията на работната сила и укрепване на пазара на труда, с оглед предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз.

Основните приоритети на проекта са секторите туризъм, хранително-вкусова промишленост и търговия.

В рамките на проекта се предвижда провеждане на информационни семинари и обучения по предприемачество, както и издаване на материали, които ще бъдат достъпни за всички страни-участници в проекта и за всички заинтересувани организации.

Ще бъдат проведени краткосрочни стажове на млади специалисти в ангажираните по инициативата държави с цел обмяна на "добри практики" и повишаване на квалификацията.

За повече информация следете съобщенията в сайта на БТПП.

Дирекция "Проекти, Маркетинг и Нови дейности".
Телефон: 988 34 82.


Back   HOME 27 октомври 2004 г.