БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Презентация на възможностите за бизнес с Либия

"Посолството е готово да улесни издаването на визи и да предоставя информация, необходима на българските бизнесмени", каза г-н Тахер О.М. Беншабан, временно управляващ Народното бюро на Либия у нас по време на среща с български предприемачи, която се проведе на 21 октомври в БТПП. Дискусията беше част от поредицата срещи за възможностите за бизнес, организирани по инициатива на Палатата съгласно договореност с посланиците на арабските страни. В нея участваха главният секретар на Асоциацията на българо-арабските икономически камари Веселин Диканаров, референтът за Либия в Министерство на икономиката Димитър Мандражиев и представители на над 30 български фирми.

Зам-председателят на БТПП Цветан Симеонов, който откри срещата, обяви, че между БТПП и Съюза на търговските палати в Либия е парафирано споразумение, което ще активизира икономическите отношения между двете страни и се очаква да бъде подписано по време на следващата сесия на Смесената българо-либийска икономическа комисия в Триполи.

В своята презентация г-н Беншабан заяви, че Либия е добро място за инвестиции с оглед на подписаната тази година спогодба за взаимна защита на инвестициите. Създаден е и специален държавен орган за насърчаване на инвестициите. Страната има и конкретни закони за подпомагане на проекти в областта на селското стопанство, по конкретно зърнопроизводство и плодови овощки. Либия предлага отлични възможности за сътрудничество в областите туризъм, строителство на туристически селища, болници и др.

"Необходимо е да бъде подписано споразумение между Българо-либийската търговско-икономическа камара и сродна организация за установяване на дългосрочно сътрудничество, която ще подпомогне директния контакт между бизнесмените", подчерта Веселин Диканаров. Той заяви, че липсва достатъчно информация от либийска страна и предложи в тази на насока да бъдат обсъдени възможностите за икономическо коопериране между развити общини от двете страни като Варна - Мисурата и Бургас - Бенгази.

В заключение временно управляващият посолството на Либия покани всички заинтересовани фирми да посетят изложението "Либия - врата към Африка" специализирано за строителство, комуникации, сигурност и трудова безопасност, което ще се проведе в периода от 30.11 - 3.12.2004 г. в гр. Триполи.

Либия заема важно място във външната търговия на България, от една страна като важен доставчик на петрол и от друга - като пазар за наши стоки и инженерингови услуги. Търговският стокообмен между България и Либия за 2003 г. възлиза на 3,2 млн. щ. д. До момента в БТПП са регистрирани 27 дружества с либийско участие.


Back   HOME 22 октомври 2004 г.