БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Заключителната конференция по проекта БОРДЕР

Мария Курдова, административен директор на фирма СИЗИФ АД, с плакета-награда за най-добре представила се българска фирма.

На 11.10.2004 г. във Венеция, Италия, се проведе заключителната конференция по проекта БОРДЕР, в който партньор е Евро Инфо Център-София при Българската търговско-промишлена палата. В проекта участваха 13 Евро Инфо Центрове от страни-членки, новоприети страни и страни-кандидатки на ЕС, три от които от Бълтария – ЕИЦ-София, ЕИЦ-Враца и ЕИЦ-Стара Загора.

Проектът БОРДЕР включваше организирането на два партенариата - във Виченца през декември 2003 г. и в Солун през май 2004 г., с участието на над 1000 фирми, 90 от които - български.

Съгласувано с Европейската комисия по една фирма от всяка страна-участничка бе избрана за награждаване. Критериите при избора на фирмите бяха подготвеност и активност на фирмата при участието й в партенариатите и брой на сключените от нея договори за бизнес сътрудничество.

За България избраната фирма бе СИЗИФ АД, която бе член на бизнес делегацията, водена от Евро Инфо Център-София. Фирмата е производител на различни видове пчелен мед и пчелни продукти. В резултат от участието си в кооперационната борса в Солун фирмата успя да сключи договори с 4 гръцки фирми и споразумение за сътрудничество с една италианска фирма, специализирана в разработването и внедряването на еко-програми. СИЗИФ АД има свой център за професионално обучение на пчелари. Фирмата е в процес на сертификация по ISO 9001, в процес на акредитация на съвременно оборудваната си лаборатория и понастоящем внедрява системата НАССР.Back   HOME 19 октомври 2004 г.