БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Свободните зони предлагат премахване на забрана за алкохол и тютюневи изделия

Действащото в момента българско законодателство съдържа забрана за насочване към свободна зона на рисковите акцизни стоки - разпоредба, която е въведена с поднормативен акт и прилага по-строги ограничения за българските безмитни зони в сравнение със зоните на Европейския съюз. Тази констатация бе част от доклада, изнесен от Асоциацията на свободните зони в България (АСЗ) по време на заседание на Държавно-обществената комисия за подпомагане дейността на митническата администрация, което се проведе на 15 октомври 2004 г. в Пловдив.

АСЗ предлага забраната да бъде преразгледана и отменена като отбелязва, че тя е била наложена във връзка с контрола, упражняван по закона за ДДС, докато новият проектозакон за акцизите предвижда от 2006 г. митническата администрация да поеме администрирането на акцизите и данъчните власти да нямат компетентност за контрол на свободните зони.

АСЗ участва в заседанието по покана на БТПП, която подкрепя проектозакона за акцизите и провеждането на широк експертен дебат за конкретизацията на новата нормативна база за акцизите.

Други теми на заседанието бяха информация за дейността на Митница Пловдив и доклад за дейностите, прведени в нея по проекта за улесняване търговията и транспорта в Югоизточна Европа (TTFSE).

Г-н Георги Чернев, зам. председател на БТПП и председател на БУЛПРО, представи на комисията концепцията за радиочитаемите документи като възможна технология за улесняване на търговията и транспорта и обмена на информация между граничните служби на България и съседните й страни.

Back   HOME 14 октомври 2004 г.