БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-чешки бизнес-форум

"Между България и Чехия съществуват дългогодишни традиционни бизнес-отношения като партньори в СИВ и ЦЕФТА, а сега предстои да станем партньори и в Европейския съюз". С тези думи председателят на БТПП Божидар Божинов откри Българо-чешкия бизнес-форум, който се проведе в Пловдив по време на Междунаордният технически панаир. Във форума взе участие министърът на промишлеността и търговията на Чехия Милан Урбан, който посети България миналата седмица и представители на над 150 български и чешки фирми.

Посланикът на Чехия у нас Петър Докладал, подчерта че общата цел на двете страни е разширена Европа и че Чехия изцяло подкрепя България за присъединяването към ЕС. Той каза, че във взаимната търговия няма сериозни препядствия и стокообмена, възлизащ на 199 млн. долара, е недостатъчен за потенциала на двете страни. От четеринадесет години насам това е най-голямото участие на чешки фими на Панаира, което само по себе си демонстрира интереса, който България предизвиква, заключи той.

"Сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката е традиционно и участието на чешката компания CEZ в приватизацията на 67 на сто от трите предприятия, обединени в пул "Западна България", е широка заявка за модернизиране на целия сектор", каза министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев. По негови думи Чешката Република е готова да участва в проекти, свързани с АЕЦ "Козлодуй", АЕЦ "Белене", ТЕЦ-ове, инфраструктура и пътища, екология и в момента се провеждат интензивни разговори по места, което вярвам ще доведе до плавно развитие на стокообмена.

Преките чешки инвестиции в България за периода 1992 - 2003 г. възлизат на 76,4 млн. щ.д., което нарежда Чехия на 16-то място от общия обем на чуждестранните инвестиции у нас. Стокообменът между двете страни бележи постоянна тенденция на ръст. Износът за Чехия през 2003 г. е нараснал с 55% спрямо 2002 г. Вносът от Чехия през 2003 г. е нараснал с 47% спрямо 2002 г. В търговския регистър на Палатата от 9 445 чуждестранни фирми с 59 дружества са с чешко участие.

Back   HOME 4 октомври 2004 г.