БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар
"Съвременни и ефективни начини за гарантиране и финансиране на експортната дейност"

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - Съвременни и ефективни начини за финансиране на експортната дейност.

Семинарът е еднодневен и ще се проведе на 18 октомври 2004 (понеделник) в сградата на БТПП, на ул. Парчевич 42, 3ти етаж, семинарна зала.

Семинарът цели да запознае аудиторията с някои съвременни и ефективни финансови инструменти за гарантиране и финансиране на експортната дейност на фирмите. Ще бъдат разгледани някои все по-често прилагани финансови условия в международната търговия, присъщите за тях рискове и възможностите за тяхното покритие. Специално внимание се обръща на експортното застраховане като ефективно средство за гарантиране на плащанията. Ще бъдат предствавени и някои важни и изгодни съвременни средства за финансиране на експортната дейност с участието на банки и организации, застраховащи плащания.

 Продължителност: 9:30 - 16:30

 

09:30-10:00 Съвременната международна търговия. Пазар на купувача и отсрочено плащане - как да се спечели от тези неблагоприятни за износителя условия.
10:00-11:00 Начини за разплащане при международната търговия и съпътстващи рискове. Гарантиране на плащанията, възможности за избягване на рисковете.
11:00-11:30 Кафе пауза
11:30-13:00 Експортно застраховане - принципи и практика. Предимства на експортното застраховане пред други форми на гаранция на плащането. Експортното застраховане като средство за насърчаване на износа. Някои съвременни застрахователни продукти, използвани в международната практика. Приложимост в българските условия.
13:00-14:00 Обедна почивка
14:00-15:00 Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) - профил и дейност. Застрахователни продукти. Рамкови и индивидуални застраховки.
15:00-16:00 Финансиране на експортната дейност. Банкови кредити за предекспортно финансиране. Текущо финансиране чрез прехвърляне на застрахователна полица (сконтиране на полица). Други съвременни форми на финансиране.
16:00-16:30 Казуси

Лектори: Александър Христов, магистър по международни икономически отношения. Работи като завеждащ Маркетинг и ПР в Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Натрупал е професионален опит в две консултантски компании, работил е като маркетингов и ПР специалист в McDonald's и във фармацевтична фирма. Автор е на редица публикации в наши и чужди специализирани издания. Съавтор е в три сборника. Води рубрика в сп. "Медиа свят". Член на БДВО.

Анна Кършовска, магистър по международни икономически отношения и бакалавър по застрахователно и социално дело. Експерт-застраховане в Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Работила е в Министреството на икономиката, дирекция "Двустранни външнотърговски икономически взаимоотношения", сектор "Азия, Африка, Латинска Америка и Австралия". Автор е на публикации в областта на международната търговия и финансирането и гарантирането на търговската дейност.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на E-mail: education@bcci.bg

За повече информация: www.education-bulgaria.org

Таксата за семинара в размер на 70 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на:
НЦПО 1000 388 618
банков код 200 800 23 в ОББ АД
кл. Фр.Нансен или заплатена на място в офиса на НЦПО - ул. Парчевич 42, сградата на БТПП, ет. 12

Back   HOME 4 октомври 2004 г.